St. Mary's Church Dubai | Mass Timing

Malayalam Mass Timing
Day Time
All Fridays 2 .00 PM
1st Thursday 8 .00 PM
3rd Thursday 8 .00 PM
4th Wednesday 8 .00 PM
Syro Malakara Mass on All Fridays at 7.30 PM at Mini Hall
Church Mass Timing
Day Time
Friday Masses: English 6.00 am, 7.15 am, 9.00 am, 4.45 pm & 6.15 pm
Friday Children's Masses: English 10.15 am & 3.30pm
Saturday Masses: English 6.00 am, 6.45 am, 9.00 am, 10:15 am : Syro - Malabar English Mass for Catechism Childrens (as per the schedule of Syro - Malabar Catechism), 12:00 pm : English mass (Children's Mass during Catechism season), 5.00 pm, 7.30 pm
Sunday Masses: English 6.00 am, 6.45 am, 9.00 am, 12:00 pm, 4.30 pm, 6.00 pm, 7.30 pm
Daily Masses: English 6.00 am, 6.45 am 12:00 pm, & 7.00 pm [Monday to Thursday]

Confession in Malayalam in the ChurchLast Updated on 10th November 2019, 10:29 pm

DayDateTime
Monday11-11-201912.00 Noon ---12.30 P.M
Tuesday12-11-2019
Wednesday13-11-20196.00 A.M----6.20 A.M12.00 Noon---12.30 P.M
Thursday14-11-20196.45 A.M---7.15 A.M
Friday15-11-201904.45 PM to 05.30 PM
Saturday16-11-20195.00 P.M ----5.45 P.M
Sunday17-11-20196.45 A.M--7.15 A.M4.30 P.M-----5.15 P.M
Language Masses
Malayalam Masses: All Fridays at 2.00 pm, 1st & 3rd Thursday 8.00 pm, 4th Wednesday 8.00 pm
Malankara Mass: 4th Thursday of every month 7.30 pm
Tamil Masses: 1st Thursday & 3rd Wednesday of every month 8.00 pm
Tagalog Masses: 2nd, 4th & 5th Friday of every month 12.30 pm
Arabic Masses: Every Friday 11.30 am, 8.15 pm & Sunday 11.00 am
French Mass: Every Saturday 6.15 pm
Konkani Mass: 4th Thursday of every month 8.00 pm
Singhalese Mass: 4th Friday of every month 4.30 pm
Urdu Masses: 1st & 4th of every month 7.30 pm
Other Activities
Baptism: Every Thursday 4.00 pm
Baptism Seminar: 2nd Friday of the month 8.30 am
Marriage Preparation Course: Every Month 3rd Friday 8.30 am - 5.00 pm
Catechism (Morning Session): Friday 9.00 am (Followed by mass at 10.15 am)
Catechism (Afternoon Session): Friday 3.30 pm Children's Mass followed by catechism at 4.30 pm
Confessions: During the church services & on request (Click Here For Malayalam)
Novena O.L.P.S.: Wednesday 6.45 pm
Rosary: Daily 6.30 pm before the evening mass
Adoration: Every Tuesday 7.30 pm & 1st Friday 5.30 pm

St. Mary's Catholic Church

P.O.Box : 51200,
United Arab Emirates

Tel: +971 4 3370087
Fax: +971 4 3347594
Web: saintmarysdubai.org

Dubai MCC

Malayalee Catholic Congregation
Dubai, UAE

Tel: +971 4 3370087 Ext.122
Website : www.mccdubai.org
Email: info@mccdubai.org

Word of God

ക്രിസ്തുവില്‍ ആയിരിക്കുന്നവന്‍ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. പഴയതു കടന്നുപോയി. ഇതാ, പുതിയതു വന്നുകഴിഞ്ഞു.
2 കോറി 5:17

Subscribe news

Copyright © 2019 Malayalee Catholic Congregation | Saint Mary's Church Dubai | UAE