Contact | St. Mary's Malayalee Catholic Congregation (MCC) Dubai

Send us a message...

St. Mary's Catholic Church

P.O.Box : 51200,
United Arab Emirates

Tel: +971 4 3370087
Fax: +971 4 3347504

Web: saintmarysdubai.org

St. Mary's Catholic Church

Malayalee Catholic Congregation Dubai,

United Arab Emirates
Tel: +971 4 3370087 Ext.122

Email: info@mccdubai.org

St. Mary's Catholic Church

St. Mary's Catholic Church

P.O.Box : 51200,
United Arab Emirates

Tel: +971 4 3370087
Fax: +971 4 3347594
Web: saintmarysdubai.org

Dubai MCC

Malayalee Catholic Congregation
Dubai, UAE

Tel: +971 4 3370087 Ext.122
Website : www.mccdubai.org
Email: info@mccdubai.org

Word of God

എന്തെന്നാല്‍, ഉള്ളില്‍നിന്നാണ്, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തില്‍നിന്നാണ് ദുഷ്ചിന്ത, പരസംഗം, മോഷണം, കൊലപാതകം, വ്യഭിചാരം, ദുരാഗ്രഹം, ദുഷ്ടത, വഞ്ചന, ഭോഗാസക്തി, അസൂയ, ദൂഷണം, അഹങ്കാരം, മൂഢത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നത്. ഈ തിന്മകളെല്ലാം ഉള്ളില്‍നിന്നു വരുന്നു. അവ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മര്‍ക്കോസ് 7:21-23

Subscribe news

Copyright © 2020 Malayalee Catholic Congregation | Saint Mary's Church Dubai | UAE